“Enerfys teknologi kommer att revolutionera hela marknaden”


 

“Enerfys teknologi kommer att revolutionera hela marknaden”


Vår unika teknik

Vi har hjälpt folk att köra säkrare, minska miljöpåverkan, öka bränsleeffektiviteten och förstå sin bil och sin körning. Allt detta bygger på teknologin bakom Enerfy – kärnan i hela vår verksamhet.

Enerfys lösning bygger på en OBD-läsare, kundens smartphone och en molnlösning, som består av självlärande algoritmer.
Algoritmerna är hjärnan i Enerfy, och har varit det sedan starten, 2004. Tillsammans med en stor mängd insamlad data från bilar, som motsvarar mer än 52 000* varv runt jorden, kan vi visa på samband mellan körmönster och bilen bränsleeffektivitet. Algoritmerna är väldigt precis med 99.95 %* träffsäkerhet och hittar därför minsta förändring i dina körmönster.

Enerfy identifierar onödiga förbrukningsmönster, energieffektivitet samt smart och säker bilkörning genom vårt digitala förar-DNA. Körningen analyseras och ger föraren en kostnad per körning som baseras utifrån körd kilometer och förarens sätt att köra.

* Med en konstant ökning i träffsäkerhet och insamling av kördata.

så funkar Enerfy

Vår unika teknik

Enerfy har hjälpt folk att köra säkrare, minska miljöpåverkan, öka bränsleeffektiviteten och förstå sin bil och sin körning. Allt detta bygger på teknologin bakom Enerfy – kärnan i hela vår verksamhet.

Enerfys lösning bygger på en OBD-läsare, kundens smartphone och en molnlösning, som består av självlärande algoritmer.
Algoritmerna är hjärnan i Enerfy, och har varit det sedan starten, 2004. Tillsammans med en stor mängd insamlad data från bilar, som motsvarar mer än 52 000* varv runt jorden, kan vi visa på samband mellan körmönster och bilen bränsleeffektivitet. Algoritmerna är väldigt precis med 99.95 %* träffsäkerhet och hittar därför minsta förändring i dina körmönster.

Enerfy identifierar onödiga förbrukningsmönster som snabba accelerationer, hårda inbromsningar och hög farthållning. Sedan analyseras körningen och ger föraren en kostnad per körning som baseras utifrån körd kilometer.

* Med en konstant ökning i träffsäkerhet och insamling av kördata.


IT-strukturen

Vi arbetar för att Enerfy ska vara tillgänglig för så många som möjligt. I dag finns Enerfy på de största plattformarna gällande smartphones: iOS och Android.

Enerfys IT-struktur för teknologiplattformen vilar på en lagring av data i en extern molnlösning. I molnet, Microsoft Azure, görs 41 miljoner analyser dagligen. Det möjliggör ett snabbt gränssnitt med en hög drift- och datasäkerhet.

All data som genereras vid en körning samlas in, bearbetas och återkopplas till användaren. Analyserna görs upptill åtta gånger per sekund vilket resulterar i miljarder olika slutsatser som baseras på fakta från bilkörningen.

Enerfys teknikplattform är skalbar med möjligheten att lansera nya funktioner på samtliga plattformar samtidigt.


IT-strukturen

Vi arbetar för att Enerfy ska vara tillgänglig för så många som möjligt. I dag finns Enerfy på de största plattformarna gällande smartphones: iOS och Android.

Enerfys IT-struktur för teknologiplattformen vilar på en lagring av data i en extern molnlösning. I molnet, Microsoft Azure, görs 41 miljoner analyser dagligen. Det möjliggör ett snabbt gränssnitt med en hög drift- och datasäkerhet.

All data som genereras vid en körning samlas in, bearbetas och återkopplas till användaren. Analyserna görs upptill åtta gånger per sekund vilket resulterar i miljarder olika slutsatser som baseras på fakta från bilkörningen.

Enerfys teknikplattform är skalbar med möjligheten att lansera nya funktioner på samtliga plattformar samtidigt.

Big Data-analyser


Med Big Data menas stora datamängder som analyseras beräkningsmässigt för att visa mönster, trender och samband när det gäller mänskligt beteende och samspel. Datamängderna skapas kontinuerligt och analyseras i realtid.
Greater Than har genom omfattande utvecklingsarbete tagit fram ett nytt angreppssätt att analysera Big Data och därigenom utvecklat en mätmetod för energismart och säker bilkörning. Den självlärande algoritmen som är Tjänstens centrum har, sedan 2004 med hjälp av en stor mängd insamlad kördata (motsvarande över 54 000 varv runt jorden), identifierat samband mellan körmönster, trafiksäkerhet och bränsleeffektivitet. Tjänsten beräknar dina körningar och analyserar med fokus på att finna mönster på mikro- och makronivå.
I analysen (som kommer ur algoritmen) visas förarens förarbränsleeffektivitet samt hur stor risk ett visst körsätt medför. Hela körningen och hela körmönstret (som exempel alla typer av fartökningar, fartsänkningar, farthållning, kartposition, användande av tekniska hjälpmedel m.m.) samt insamlingen av information/data tas med i analysen. Föraren får därefter återkoppling, dels i form av Enerfypoäng, försäkringsnivå, dels i form av individanpassade tips med information om hur föraren kan förbättra sitt körmönster och sänka sin rörliga körpremie.

Så samlar vi data


IT-strukturen för att samla in datan:
IT-strukturen för teknologiplattformen vilar på lagring av data i en extern molnlösning, Microsoft Azure. Molnlösningen möjliggör ett snabbt gränssnitt med hög drift- och datasäkerhet. Datan, som bland annat hämtas från din smartphone och ditt fordon, samlas och bearbetas för att sedan återkopplas till Användaren. Analyser görs kontinuerligt, vilket resulterar i miljarder slutsatser baserad på fakta och insamlad data.