Vår teknik

Vi har länge hjälpt folk att köra säkrare, minska miljöpåverkan, öka bränsleeffektiveten och förstå sin bil och sin körning. Allt detta bygger på teknologin bakom Enerfy, som är kärnan i hela vår verksamhet.

Vår teknik

moln

Hjärnan

Vår Artificiella Intelligens, som vi har skapat, har arbetat i över 13 år med att mäta och analysera körning. Under dessa år har över 250 miljoner referensprofiler skapats, där varje profil har ett unikt digitalt DNA. Beroende på hur man kör, klassas föraren in i ett DNA som matchar en av de 15 olika premienivåerna som Enerfy – Försäkring med Moderna har.
obd

Verktyg

Vår AI är skapad med hjälp av två andra faktorer: en OBD-läsare och en app. Läsaren samlar in datan från bilen som samlas in i realtid under körningen, datan skickas sedan till vår molntjänst där AI:t klassar in körningen i en premienivå, som sedan visas i smartphonen direkt efter körningen.
global

Globalt skalbar

Vår teknikplattform är skapad som en fullt fungerade och skalbar försäkringslösning för försäkringsbolag runtom i hela världen. Enerfy fungerar även som ett fleet management-verktyg med funktioner som körjournal och hitta-bilen.
 
 

Så fungerar Enerfys teknikplattform

moln
1. LÄSAREN
Vår läsare klickas in i bilen och mäta dina körsträcka och sättet du kör på baserat på data från bilen.


2. ARTIFICIELL INTELLIGENS
Vår teknik analyserar datan från läsaren och omvandlar informationen till en begriplig försäkringspremie som helt speglar förarens körsätt.


3. SMARTPHONE
Förarens telefon tar emot informationen i en app och kan visa en direkt kostnad från varje körning, som sedan dras i slutet av månaden.
ai

Nytt sätt att mäta körning med Artificiell Intelligens

Vi kan analysera data från bilen på ett helt nytt sätt genom att utveckla en ny mätmetod för energismart och säker bilkörning. Det är en självlärande AI-algoritm, som är Enerfys hjärna, som kan identifiera samband mellan körmönster, trafiksäkerhet och bränsleeffektivitet. Från 2004 när Enerfy grundades har vi även över tid samlat in en stor mängd kördata som motsvarar mer än 54 000 varv runt jorden och har skapat över 250 miljoner referensprofiler som motsvarar olika körbeteenden.

Enerfy kan beräkna dina körningar och analysera dem med ett fokus på att hitta mönster på mikro- och makronivå. I analysen visas förarens bränsleeffektivitet och riskbeteende i körsättet. Hela körningen och körmönstret tas med i analysen, som fartökningar, kartposition, farthållning, fartsänkning, användande av tekniska hjälpmedel, m.m.
 

”Vi är ensamma i världen om att kunna erbjuda det vi gör med vår teknologi”

- Anders Lindelöf, teknik- & produktutvecklingsansvarig.