Om du inte är nöjd – Vi hjälper dig

Försäkringen

Skulle du ha klagomål gällande din försäkring är du välkommen att kontakta Moderna Försäkringar:
Tel: 0200 – 259 259
Webb: www.modernaforsakringar.se
Gå till kontaktformulär

Enerfy

Har du problem med att komma igång eller har frågor om Enerfyappen? Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice!
Tel: 08-555 932 00
E-post: info@enerfy.se
Gå till Enerfys kundservice
 

Förmedling

Vi finns här för att hjälpa dig! Vi vill självklart ha nöjda kunder och prioriterar därför alltid dialogen med dig som kund. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du inte skulle vara nöjd med vår förmedling av försäkringen.

Klagomål
Har du klagomål på förmedlingen kan du alltid kontakta Greater Than AB via e-post: info@greaterthan.eu.

För att vi ska kunna ge dig den bästa och snabbaste servicen, ber vi dig att ange namn och eventuellt försäkringsnummer. Är du inte nöjd med vårt beslut kan du begära en förnyad prövning av ditt ärende som då behandlas av Greater Than AB:s klagomålskommitté som lämnar ett slutligt beslut i ärendet. Du kan även vid klagomål kontakta Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Klagomålsansvarig hos Greater Than AB är Liselott Johansson.

Tvist
Vid en tvist mellan Greater Than AB och en kund har du som kund även möjlighet att få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, samt av den kommunala konsumentvägledningen.