Försäkringsförmedlare

Enerfy är en produkt från Greater Than AB, som består av en Plug-in och en bilförsäkring i samarbete med försäkringsgivaren Moderna Försäkring. Greater Than är försäkringsförmedlare och ägs inte av något försäkringsbolag och äger inte heller något försäkringsbolag.
greater than enerfy
Greater Than AB innehar ansvarsförsäkring hos Chubb & Son genom HM Risk Group (Six Bevis Marks, First floor, London, United Kingdom EC3A 7BA, telefon: +1 512.827.9896). Krav riktade mot Greater Than kan riktas direkt mot försäkringsgivare för de fall där ersättning inte har utgått från Greater Than. Ett sådant krav riktas till HM Risk Group inom 180 dagar från att kravet uppstod. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 250 618 EUR. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 2 501 236 EUR.

Greater Than AB
Karlavägen 60
11449 Stockholm
Tel: 08 555 93200
E-mail: info@enerfy.se
Webb: www.greaterthan.eu
Org. nr: 556965-2885

Greater Than AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser bilförsäkringar. Greater Thans registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se
Tel: 0771 – 670 670
Webb: www.bolagsverket.se

Greater Than står under tillsyn av Finansinspektionen som registrerad försäkringsförmedlare. För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
E-mail: finansinspektionen@fi.se
Tel: 08 – 78 78 000
Webb: www.fi.se

Dokument
   Klagomålspolicy
   Information om försäkringsförmedling