Försäkringsgivare

Moderna Försäkringar är försäkringsgivare och del i en av Nordens största försäkringskoncerner.

Moderna Försäkringar utmanar den svenska försäkringsmarknaden genom att erbjuda topprankade försäkringar för den moderna individen.

Bolaget är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner, som tillsammans försäkrar 2,8 miljoner privatkunder.

Klicka här för att läsa mer om Moderna Försäkringar
   Moderna Försäkringars integritetspolicy
moderna logo
Moderna Försäkringar
Besöksadress: Sveavägen 167
Postadress: Box 7830
103 98 Stockholm

Bolagsverket
Org.nr. 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
CVR-nr. 24260666
Klausdalsbrovej 601
DK 2750 Ballerup, Danmark

Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/Finansinspektionen.
Momsregistreringsnummer: SE516403866201