Kom igång

Enerfy Plug-in
1. Klicka in din Enerfy Plug-in
Du hittar uttaget oftast vid förarens vänstra knä.
Digital bilförsäkring
2. Aktivera Bluetooth
Det behövs för att försäkringen ska fungera korrekt.
Smart bilförsäkring
3. Kör!
Se till att telefonens Bluetooth alltid är aktiverat och att appen är öppen när du kör.

Frågor och svar om digital bilförsäkring för företag

Generellt

Det är en ny typ av digital bilförsäkring som består av en fast och en rörlig premie. Den fasta premien avser bilens försäkringsskydd när bilen är parkerad. Den rörliga premien baseras på hur ni kör, hur långt ni kör och försäkringen har dessutom ingen bindningstid. Försäkringen bygger på att bilen är kopplad till en molnlösning genom Enerfy Plug-in, en s.k. OBD2-läsare som sätts in i bilen. Via Enerfyappen får föraren/företaget tillgång till en mängd data och information om varje resa. I appen ser föraren direkt vad försäkringen, för varje enskild biltur, har kostat.
Ni tecknar försäkringen på www.enerfy.se/foretag. Enerfy Plug-in får ni skickad till företagets utdelningsadress inom 1–3 arbetsdagar, men ni är försäkrad från det startdatum ni har angett även om ni ännu inte har hunnit få Enerfy Plug-in. Ni klickar enkelt in den i bilens OBD2-uttag som sitter vanligtvis runt ratten. Med hjälp av Enerfyappen och med Bluetooth aktiverad på er Smartphone kan ni följa era resor i realtid. Försäkringens pris utgår från en fast och rörlig avgift. Den fasta premien avser det försäkringsskydd bilen har när den står parkerad, t ex stöldskydd om någon bryter sig in i bilen. Den rörliga premien baseras på hur mycket ni använder bilen och hur bilen har körts. I appen som hör till försäkringen kan ni se vad er försäkring kostar per varje enskild biltur.
Försäkringspremien för en vanlig bilförsäkring baseras på statistik. Det innebär att ni, tillsammans med de övriga försäkringstagarna i samma grupp, betalar gemensamt för de skador som inträffar inom gruppen även om ni inte är den som råkar ut för en skada och behöver nyttja er försäkring. Med Enerfy – Försäkring med Moderna kan ni påverka premien genom att vi mäter hur mycket ni använder bilen samt hur säkert ni kör. Försäkringen har dessutom ingen bindningstid.

Försäkringen är särskilt gynnsam för er som kör mindre, i regel under 1 500 mil per år, eller för er som kör lika bra eller bättre är genomsnittet.

Om försäkringen, Enerfy Plug-in och appen

OBD2-uttaget finns monterat i förarmiljön, vanligast runt rattstången i knähöjd, vid motorhuvöppnaren eller i bilens mittkonsol. Läs mer på www.enerfy.se under FAQ. Ni kan även gå in på hemsidan http://wikiobd.co.uk/ och söka på er bil och se om den har ett OBD2-uttag.
Klicka in Enerfys Plug-in i bilens OBD2-uttag som oftast sitter bakom ratten, starta motorn, aktivera telefonens Bluetooth, öppna Enerfyappen (där du måste skapa ett konto första gången du använder den), följ instruktionerna och starta din körning.
Nej. Första gången måste du bekräfta att du vill koppla upp dig mot Enerfy Plug-In. Sedan behöver du bara starta Enerfyappen och ha Bluetooth aktiverat i mobilen, registrering av kördata sker automatiskt, både start och stopp.
Ni kan flytta er Enerfy Plug-In i det fall ni säljer eller byter bil och försäkrar den hos oss. Har företaget flera bilar försäkrade hos oss behöver varje bil ha en egen Enerfy Plug-in.
Du kan se aktuella priser för hela tjänstepaketet inklusive Enerfy Plug-in på www.enerfy.se/foretag.
Till försäkringen har du en Enerfy Plug-in tillsammans med en mängd andra tjänster och data, som du får direkt via Enerfyappen.
Du kan använda Enerfys Plug-in och våra andra funktioner även om du inte har försäkringen. Funktionerna som finns i appen är:
– Automatisk körjournal
– Personlig körcoach (tips på hur du kör bättre och sparar mer bränsle)
– Hitta-bilen funktion
– Tävlingar i smart körning
– Eco-driving
– Felsökning m.m
Det är företaget som står som ägare för bilen som ska teckna försäkringen. Har ni fler bilar som ni vill försäkra kan en person teckna för alla bilar eller låta varje brukare för bilarna teckna försäkringen.

När försäkringen tecknas måste en e-postadress anges, det är den e-postadressen som kommer att få de mail som vi skickar om försäkringen (det kan handla om information, detaljer, uppkoppling, kostnader, fakturor, körbeteende osv.) Ni kan välja att lägga till flera e-postadresser när ni tecknar försäkringen (detta kan även göras efter tecknandeprocessen), dessa kommer då att få samma mail som den första angivna e-postadressen.

Hör av er om ni vill ha en kontaktperson till flera försäkrade bilar.

Om flera personer i företaget kör samma bil kan alla med en smartphone ladda ned appen, skapa ett konto och använda den på samma sätt som den huvudsakliga brukaren av bilen för att påverka premien genom att köra säkert. Om någon förare saknar en smartphone eller inte vill ladda ned appen registreras även dessa körningar, men då kommer man inte åt den fördelaktiga prismodellen. Dessa körningar prissätts vanligtvis i premienivå 10.
När väl bilen är försäkrad kan alla i företaget ladda ner Enerfyappen och få sina körningar registrerade, och därmed registerna sina körningar på samma sätt som den huvudsakliga brukaren av bilen.
Den som vill låna bilen kan enkelt ladda ned appen, skapa ett konto, aktivera Bluetooth och sedan köra försäkrad i bilen. Kopplingen mellan Plug-in och försäkringen sker automatiskt. Alternativt kan den som lånar bilen köra med den huvudsakliga brukarens smartphone eller logga in med brukarens inloggningsuppgifter i appen.
Ni kan ha flera bilar försäkrade med Enerfy. För varje enskild försäkring ingår en Enerfy Plug-in som ni kopplar till den försäkrade bilen. All information om era försäkrade bilar kan ni följa på samma ställe i appen, under ”försäkringsöversikt”.

Vill ni försäkra mer en än bil kan ni ange en kontaktperson för alla de försäkrade bilarna. Kontaktpersonen kommer då att få all information om försäkringarna och även inkluderas i mailutskick som innefattar information kostnader, detaljer, körbeteende m.m. för försäkringen. Hör av er om ni vill ha en kontaktperson till flera försäkrade bilar.

Du laddar ner appen från App Store om du har en iPhone eller från Google Play om du har en Android- telefon. Sök på Enerfy.
Appen fungerar för iPhone med iOS 8 eller senare och med Android 5.0 eller senare version.
Ja, men för att ni ska ha kontroll på era kostnader för mobildatatrafik rekommenderar vi att föraren slår av mobildatan. Vid nästa tillfälle föraren har Wi-Fi skickas kördatan automatiskt upp till molnet och ni får er information därefter.
Försäkringen gäller inom de länder som ingår i det område som kallas för Gröna Kort-området. Försäkringen gäller även för transport mellan dessa länder, se Trafikförsäkringsföreningens webbplats för mer information (www.tff.se). Kontakta Moderna Försäkringar på 0775 – 75 00 05 om du är i behov av ett grönt kort.

Enligt Trafikskadelagen gäller trafikförsäkringen för skador på en svenskregistrerad bil som uppkommer i trafik i hela världen och som tillfogas en svensk medborgare eller en person som har sin hemvist i Sverige.

Om föraren saknar Wi-Fi när hen kör utanför Sverige så kan ändå kördata sparas i telefonen och den laddas upp nästa gång föraren har anslutning till Wi-Fi.

Bilen är alltid försäkrad och om föraren vid enstaka tillfällen inte har sin mobiltelefon med sig eller glömmer att aktivera Bluetooth kommer körningen att klassas i premienivå 10 eller högre. Kördatan registreras i appen nästa gång föraren har uppkoppling.

För föraren

Teckna försäkringen på www.enerfy.se/foretag och ange ert organisationsnummer, bilens registreringsnummer, startdatum för försäkringen samt omfattningen på försäkringen (hel- eller halvförsäkring samt eventuella tillägg). Ni kan enkelt se er beräknade premiekostnad, som baseras på en uppskattning av hur smart och hur många mil per år som bilen körs.

I samband med försäkringen köper ni också en Enerfy Plug-in (om ni inte har en sedan tidigare.) Enerfy Plug-in skickas till företagets utdelningsadress och ni kan enkelt klicka in den i er bil. I App Store eller Google Play laddar ni ned appen ”Enerfy”. Appen, tillsammans med telefonens Bluetooth, behöver vara aktiverad när ni ska köra bilen.

Vid första uppkopplingstillfället måste ni verifiera er försäkring med en kod som skickas till angiven e- postadress när försäkringen tecknas. Försäkringen gäller från valt startdatum.

När ni tecknar försäkringen anger ni en kontaktperson för försäkringen. Kontaktpersonen till försäkringen och dennes mailadress blir adresserad i vår kommunikation med er. Kontaktpersonen kan vara brukaren till bilen eller någon som tecknar försäkringen åt någon annan i företaget (exempelvis en chef, ekonom eller administratör på företaget.) Det går att lägga till flera personer när ni tecknar försäkringen som får mailen för att kunna följa förarens körbeteende samt den månatliga kostnaden för försäkringen. E- postadresserna kan läggas till i efterhand efter att försäkringen har tecknats, kontakta vår kundtjänst på info@enerfy.se eller 08-55593200 för att få hjälp med det.

Det går även bra att vidarebefordra verifieringskoden till en eller flera återkommande användare av bilen. De som då skapar ett konto samt verifierar koden i Enerfyappen kan följa bilens användning och försäkringskostnad. Kontakt vår kundservice om ni vill ha en gemensam kontaktperson för flera försäkrade bilar hos oss som tecknats av olika kontaktpersoner.

Det är endast den person som är kontoinnehavare, och som körningen registreras på, som kan se adresserna på körningarna. Det vill säga att även om andra personer i företaget har verifierat försäkringens kod i Enerfyappen så ser de inte körningens adress om det inte är de som har genomfört körningen. De kan dock följa användningen och försäkringskostnaden.

Skillnaden mellan trafik-, halv-, och helförsäkring är hur omfattande försäkringen är. En trafikförsäkring ersätter skador på personer och andras fordon och är obligatorisk att ha på en bil som körs i trafiken. I en halvförsäkring ingår trafikförsäkringen samt ett utökat skydd som kallas för delkasko. Det innebär att ni kan få ersättning vid stöld, brandskador, glasskador, och maskinskada. ni får även räddningshjälp och rättskydd om ni skulle råka ut för en tvist. En helförsäkring inkluderar såväl trafikförsäkring som delkasko (halvförsäkring) och den ersätter dessutom vagnskada – vilket innebär att skador på er bil ersätts vid t.ex. kollision, vältning eller skadegörelse.

Har ni en bil som är yngre än tre år kan ni ha en gällande vagnskadegaranti som biltillverkarna brukar erbjuda när ni köper en ny bil. Vagnskadegarantin täcker i stort sett samma skador som vagnskademomentet i vår helförsäkring och då räcker det med att ni tecknar en halvförsäkring.

Vänligen se alla våra självrisker här.
Ni kan teckna halv- eller helförsäkring, vilka innefattar trafikförsäkring. Däremot kan ni inte teckna enbart trafikförsäkring i detta utförande.
Med vår försäkring behöver ni inte en avställningsförsäkring, den fasta premien gäller även för avställda bilar. Den rörliga premien betalas bara när ni kör bilen.
Till denna företagsförsäkring ingår hyrbil i basutbudet, och ni kan välja att lägga till Trafikolycksfallsförsäkring samt Egendom i bil för att utöka skyddet.
Försäkringen fungerar med alla bilar tillverkade från 2001 och framåt, men försäkringen kan fortfarande fungera om bilen är äldre och har ett OBD2-uttag. I vissa äldre bilar finns en OBD2-uttag, kontakta oss så hjälper vi er att ta reda på om bilen har rätt uttag. Försäkringen kan inte tecknas på bilar som klassad som yrkestrafik (dvs. taxi, budbil m.fl.), och företaget som tecknar försäkring måste vara kreditvärdigt för att kunna teckna försäkringen.
Det är ett samarbete mellan Moderna Försäkringar, som är försäkringsgivare, och teknikbolaget Greater Than som tillhandahåller den tekniska lösningen.
Försäkringen kan tecknas av alla slags företag som inte vill betala mer än för hur man själv använder bilen, den är särskilt gynnsam för er som kör lite mindre eller lite smartare.
Om ni redan har en Plug-in kan ni sannolikt använda den – ring vår kundservice. Om den fungerar så behöver ni bara teckna försäkringen samt ladda ned appen Enerfy via App store eller Google Play.
Ja, eftersom försäkringen premierar företag som använder bilen lite mindre och kör lite smartare. Genom eco-driving sparar våra kunder i genomsnitt mellan 10 – 20 % bränsle, vilket motsvarar samma mängd skadliga CO2-utsläpp. Försäkringen är därför ett mycket konkret miljöinitiativ.
Ett smart körbeteende är enligt oss grundat i flera olika parametrar. Via vår app, Enerfy, kan ni följa alla resor i realtid. Alla kostnader och annan information redovisas direkt och är helt transparent. Efter varje avslutad körning får ni veta vilken premienivå i intervallet 1 – 15 som den klassades i, och även körningens kostnad. Nivå 1 är den bästa och billigaste nivån. Med hjälp av appen kan ni även gå tillbaka och följa körbeteendet under hela sträckan/körningen samt få tips och förbättringsförslag.
Försäkringens pris utgår från en fast och en rörlig premie. Den fasta kostnaden betalas i förskott per månad och avser det försäkringsskydd bilen har när den står parkerad, t ex stöldskydd och brandskydd. Den rörliga kostnaden betalas månadsvis i efterskott och baseras på hur mycket ni använder bilen och hur bilens körs. Körbeteendet klassas på en 15-gradig skala, och i appen som hör till försäkringen kan ni följa resorna och körbeteendet samt se vad försäkringen kostar per resa i realtid. Försäkringen är särskilt gynnsam för er som kör lite mindre och lite smartare.
Ni betalar en gång i månaden.
Vi har gjort det enkelt för er, ni betalar med kort via autogiro och behöver inte handskas med pappersfakturor.
Kostnaden uppdateras kontinuerligt och finns lättillgänglig i appen. Varje månad betalar ni en fast månadspremie för att bilen ska vara skyddad även när den är parkerad. Det innebär att om ni inte kör behöver ni heller inte betala någon rörlig körpremie, vilket gör månadskostnaden billigare. Den fasta avgiften är samma varje månad och framgår i försäkringsbrevet, i appen eller på dina sidor på www.enerfy.se.

Ni anger en kontaktperson för försäkringen som adresseras i vår kommunikation till er om försäkringen som inkluderar mail om fakturor.
Ni kan välja att ha en kontaktperson för flera försäkrade bilar, eller välja att ha en separat kontaktperson för varje försäkrad bil hos Enerfy – Försäkring med Moderna. Vill ni lägga till en kontaktperson för en eller flera försäkringar efter att ni har tecknat försäkringen är ni välkomna att kontakta vår kundservice.

Enerfy Plug-in är en s.k. OBD-läsare. OBD-läsare är en förkortning av On-Board Diagnostics. Enerfy Plug- in är en av marknadens minsta, med måtten ca 49x25x23 mm. Den klickas in i bilens OBD2-uttag som sitter runt ratten. Enerfy Plug-in kommunicerar, via Bluetooth, till din smartphone. Data från bil och telefon skickas till molnet där datan sparas. OBD2-uttaget är ett standarduttag i bilar som är tillverkade 2001 och senare. Även bilar tillverkade före 2001 kan ha ett OBD2-uttag. Kontakta gärna supporten och hör er för.

Enerfy Plug-in kan också användas tillsammans med andra appar för att läsa av t ex felkoder från bilen, ungefär på samma sätt som på en verkstad eller vid besiktning.

Enerfy Plug-in bör sitta permanent i bilen. Första gången du använder appen måste du skapa konto och även verifiera försäkringen med den verifieringskod som ni fick när försäkringen tecknades. Sedan behöver du enbart ha Bluetooth aktiverad i telefonen och appen i bakgrundsläge för att kunna köra försäkrad, appen sköter resten. Om du vill följa din resa och försäkringskostnad i realtid är det bara att öppna appen.
I appen får föraren coachning och detaljerade tips kring sitt körbeteende. Generella tips för smart körning är:
– Stressa inte, även om du har bråttom.
– Håll korrekt avstånd till bilen framför dig, även i låg hastighet.
– Håll 100% fokus på din bilkörning.
Ja, då kommer körningen att hamna i en högre premienivå och därmed kosta mer. Föraren bedöms efter en 15-gradig skala, där nivå 1 är bäst och nivå 15 är sämst.
Vi läser inte av fortkörningar, däremot är det svårare att köra säkert med en för hög hastighet, därför kan en riskfull körstil registreras i appen som ett resultat av en för hög hastighet. Detta gör att körningen hamnar i en högre premienivå och på så vis landar i en dyrare premie.
Det görs enkelt via Enerfy-appen eller via mina sidor på www.enerfy.se.
När ni anmäler en skada bekräftar Enerfy ert ärende direkt och skickar det till Moderna Försäkringar som påbörjar handläggning av ärendet.
Det är Moderna Försäkringar, som är försäkringsgivare, som står för skadehantering.
Resultatet av körbeteendet påverkas inte om telefonen hanteras av någon annan, t.ex att ett barn leker med telefonen så länge appen är igång. Körningen registreras via Enerfy Plug-in som är kopplad till bilen.
Nej, det är inte nödvändigt, men som med alla aktiva program så drar appen batteri, så det kan vara praktiskt att använda en mobilladdare vid längre körningar för att undvika att batteriet dör.
Ditt personliga körbeteende och alla körningar som du har genomfört via appen finns sparat i en molnlösning. Ladda ner appen i den nya telefonen och logga in med ditt konto för att få all din personliga information i den nya telefonen.
Vid byte av bil meddelar Transportstyrelsen ditt försäkringsbolag. Er tidigare försäkring blir annullerad och ni är välkommen att teckna en ny.
Appen Enerfy kan användas i bakgrunden, även om du har andra appar aktiverade som använder GPS:en.
Ja, men du måste manuellt i telefonens inställningar bestämma vilka appar som har tillåtelse att använda batteritiden.
För att ta del av Enerfys kompletta tjänsteutbud bör platsinformationen vara aktiverad, annars registreras inte din körning på korrekt sätt. Detta kan påverka din rörliga körpremie.
Enerfy – Försäkring med Moderna har ingen bindningstid. För att säga upp försäkringen behöver du bara ringa oss på 08 – 555 93 200.

Data- och personuppgifter

Mängden datatrafik som appen använder beror helt och hållet på hur mycket appen används, dvs hur mycket bilen körs. Mängden är begränsad och kan i normalfallet uppskattas till ca 15 Mb per månad.
För att ladda ner appen krävs ca 30 Mb. Ingen detaljerad kördata lagras i mobilens minne efter slutförd resa. Däremot finns grundläggande information såsom tidpunkt och körsträcka för respektive körning kvar i appen även om du är offline.
Vi samlar inte någon data eller information om lagöverträdelser, såsom hastighetsöverträdelser etc. Vi använder bl.a. position, fartförändring, hastighet, bränsleförbrukning och motorvarvtal.
Ni, som företagskund, har alltid direkt tillgång till den data och information som används och finns från era genomförda körningar. Vi varken säljer eller ger bort information till tredje part. Den insamlade datan analyseras och omvandlas till ett samlat köromdöme för varje resa samt information om körsträcka, antalet resor och detaljerad information för respektive körparametrar för statistiska ändamål. Statistiken kommer sedan i anonymiserad form att användas för analys inom Greater Than samt Moderna Försäkringar om trafiksäkerhet och för utveckling av försäkringskoncept som främjar trafik- och miljösäkert beteende i trafiken. Personalrelaterade data som finns i appen behandlas enligt GDPR.
I Enerfyappen finns allt som har att göra med din körning och försäkring. Du hanterar enkelt skaderapportering, olycksguide, kontaktinformation, kostnadsöversikt, förbättringsöversikt m.m.
Bara du som användare kan se din data och information. Moderna Försäkringar och Greater Than värnar alltid om den personliga integriteten och hanterar våra kunders information med största omsorg, säkerhet och enligt gällande GDPR. De uppgifter om din kördata som sparas kan du själv enkelt följa upp via appen.
Ni äger all er kördata och vi kommer inte sälja eller dela den vidare med andra parter.
Nej. Däremot kan ni själva använda datan om ni tror att det kan gynna er i skadeärendet för att bevisa exempelvis hastighet eller annat.

Kontakta oss

Maila oss

Förnamn*

Efternamn*

E-post

Telefonnummer

Reg. nr*

Välj ärende*

Ditt meddelande*

Bli uppringd

Förnamn*

Efternamn*

Telefonnummer*

E-post*

Reg. nr*

Välj ärende:

Ring mig:

Karlavägen 60
114 49 Stockholm
Tel: 08 – 555 932 00
E-post: info@enerfy.se