kör smartare

Svenskarna kör smartare vid is- och snöhalka

Svenskar kör smartare vid sämre väglag

Ishalka på vägarna förknippas oftast med olyckor och trafikkaos. Ändå är det just då som bilisterna i Sverige kör säkrast, smartast och bäst.

Trots veckans ökade trafikolyckssiffror kör svenskarna som säkrast vid svåra väderförhållanden. Stockholmsbaserade företaget Greater Than, som analyserar kördata och körbeteende hos svenska bilförare, har tagit fram siffror som visar att bilister blir mer ansvarsfulla vid svår halka eller snöoväder.

Enligt siffror baserade på hur Stockholmsbilister beter sig vid svåra förhållanden kan Greater Than visa intressanta resultat:
Närmare 45 procent av personerna väljer att ställa bilen hemma när svårt väder slår till. Av dem som ändå väljer att ta bilen anpassar sig hela 60 procent till väglaget och kör betydligt säkrare och försiktigare än normalt. Av de andra bilförarna som väljer att ta bilen är det cirka 20 procent av förarna som kör lite bättre, men som inte lyckas helt. Resten av förarna som vanligen kör väldigt slarvigt och inte miljövänligt gör även det vid svårt väglag.

Att köra säkert och försiktigt innebär en mer miljövänlig körstil och bidrar i det långa loppet till en mer hälsosam trafikmiljö och miljöpåverkan genom ett minskat koldioxidutsläpp.