Jämför digital bilförsäkring

Jämför digital bilförsäkring

Det är inte så lätt att förstå hur en digital bilförsäkring fungerar. Det finns dessutom några alternativ att välja bland på marknaden, så vad ska man välja? Det kan vi inte svara på, men genom att försöka förklara hur försäkringarna fungerar så kanske vi kan hjälpa dig på vägen!

Med digital bilförsäkring menar vi en bilförsäkring som är användarbaserad, alltså där du betalar utifrån hur du beter dig bakom ratten när du kör. Det finns olika alternativ på marknaden: Enerfy – Försäkring med Moderna, Folksam Köra Säkert, Paydrive, Moderna Smart Flex osv. Beroende på vilken försäkring du tittar på så har de olika sätt att mäta dina körningar, men alla utgår från att du ska få en billigare försäkringspremie om du kör bra. Och det är ju bra!

Folksam Köra Säkert

Är en tilläggstjänst till Folksams traditionella bilförsäkring. Där installerar du en Plug-in i bilen som mäter hur ofta, eller sällan, du kör över hastighetsbegränsningen på vägen. Håller du hastigheten kan du få 20 % rabatt på försäkringen.

Paydrive

Fokuserar, likt Folksam, på hastigheten när du kör. Du har tre nivåer som du kan hålla dig inom när du kör: grön, gul eller röd. Om du håller hastigheten hela tiden när du kör så hamnar du i grön nivå och betalar den lägsta erbjudna premien.

Både Paydrive och Folksam har en försäkringslösning som fokuserar på att du ska hålla hastigheten när du kör. De tar fortfarande hänsyn till din ålder när du kör och du har milbaserade premier. Därför kallas dessa för användarbaserade bilförsäkringar.

Till skillnad från Paydrive och Folksam har vi på Enerfy en försäkringslösning som är en blandning av en användarbaserad- och en så kallad betala-per-mil-försäkring:

Enerfy – Försäkring med Moderna

Om du kör på ett smart, lugnt och miljöeffektivt sätt får du en lägre premie. Vi ställer lite högre krav på föraren eftersom det är svårare att köra smart än att hålla hastigheten, men om man väl kör på ett sätt som är bättre än snittsvensken så kan man spara mycket pengar!

Vi tror på att det är mycket som ligger bakom bra körning – inte bara hastigheten, fastän det är en viktig aspekt. Därför är vår försäkring lite mer omfattande än de andra alternativen. Vi kollar nämligen på helheten av din körning, inte bara några enstaka faktorer. Vi lägger inte märke till vilken hastighet du har när du kör, vi bryr oss inte heller om vilken ålder föraren har. Det enda vi bryr oss om är på vilket sätt du kör. Alltså, hur du använder bilen när du sitter bakom ratten och då kollar vi bland annat på hur du gasar och bromsar samt använder bilen när du svänger eller kör i upp- och nedförsbackar osv.

Vår försäkring är också baserad på idén om att ju mindre tid du spenderar bakom ratten (eller om tiden du spenderar bakom ratten består av smart körning) så är risken för en olycka väldigt mycket mindre. Därför passar vår försäkring de förare som inte kör så mycket väldigt bra och kan hjälpa dem att spara pengar på sin bilförsäkring.

Eftersom vi har en betala-per-mil-lösning så betalar du månatligen eftersom premien baseras på hur många mil du kör i månaden. Därför kommer kostnaden troligen att ändras för varje månad. Om du kör väldigt mycket så är vår bilförsäkring nog inget för dig, dock.

Se vad vår digitala
bilförsäkring skulle kosta dig!
Moderna Smart Flex

Är också en blandning mellan en användarbaserad och betala-per-mil-försäkring! Moderna har en liknande lösning som Enerfy: föraren mäts utifrån sitt körsätt och utifrån hur många mil hen kör varje månad. Faktorer som förarens ålder eller hastighet är något som inte tas med i prissättningen för premien.