pressmeddelande

Äntligen! Försäkring för företagsbil – med digitala tjänster


Äntligen! En försäkring för företagsbil – med digitala tjänster

Det kan väl knappast ha undgått någon att vi har lanserat en bilförsäkring för företag. Missade du det kan du istället läsa vad Finansliv skrev om vår nya företagsförsäkring här.

Nu kan vi alltså erbjuda en digital bilförsäkring för både privatpersoner och företag. Vi har fått några frågor om företagsförsäkringen gäller även för yrkestrafik, alltså tjänstebilar som budbilar och taxi osv. Tyvärr gäller inte försäkringen för yrkestrafikburna fordon, utan enbart för företagsbilar.

Försäkringen passar företagen väldigt bra då det är Sveriges första bilförsäkring där företagen även kan få ett helhetsgrepp om sin fordonsflotta i och med försäkringen. Eftersom Enerfy är en digital bilförsäkring där du kopplar upp bilen kan vi även erbjuda företagen fleet management-verktyg och digital körjournal – i försäkringen!

Digital körjournal & fleet management-verktyg

Allt finns direkt i Enerfyappen, som du laddar ned när du tecknar försäkringen, och däri finns alla våra tjänster för företag som kan vara användbara, bland annat digital körjournal. Med vår körjournal registreras alla körningar som görs och sparas i ett flöde i appen. I flödet kan syftet för körningen skrivas ned, och om föraren gör fler körningar till samma adress med samma syfte så sparas syftet till den adressen så att du slipper skriva i syftet för varje enskild resa.

I och med vår företagsförsäkring så kan även ett fleet management-verktyg tillämpas och det kan passa utmärkt för ett företag som vill ha lite mer koll på sina anställda och sina företagsbilar: hur de körs och vart de körs. Med Enerfys fleet management-verktyg kan ett företag både spara tid och pengar i och med att ha koll på bilparken. Du kanske ser att bilarna körs på ett väldigt riskfyllt sätt eller på ett sätt som är dåligt för miljön. Med Enerfy får du stenkoll på allt som har med företagsbilarnas körning att göra!

Skulle du vilja veta mer om vår smarta och digitala bilförsäkring för företag? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar mer än gärna med dig för att hjälpa dig att välja rätt försäkring för din företagsbil!

Kontakta oss