Unga bilförare: Vi kör säkrare – om vi får billigare försäkring


Unga bilförare: Vi kör säkrare – om vi får billigare försäkring

Varannan ung förare är villig att ändra på sitt trafikbeteende för att köra säkrare och mer miljövänligt. Speciellt om det finns en morot i form av en billigare bilförsäkring.
Det visar en ny undersökning från GFK Norm.

Beräkna ditt pris

80 procent av de svenska bilförarna tycker att lågrisktagare i trafiken borde få betala mindre för sina bilförsäkringar. Många säger sig också vara beredda att själva ändra på sina körbeteenden om de skulle bli belönade för det, till exempel genom en billigare bilförsäkring.
– En bilförsäkring med ekonomiskt incitament för smartare bilkörning gör att förare kör säkrare och tänker mer på hur de kör. Det skulle ge stora effekter hos den enskilde bilisten, men även för samhället i stort, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than, som tillsammans med Moderna Försäkringar har lanserat den nya individuellt prissatta bilförsäkringen.

Grundtanken bakom den nya försäkringen från Enerfy och Moderna Försäkringar är att kunderna ska få en rättvis försäkringspremie och slippa betala för att det finns andra bilister som utsätter sig själva och andra för onödiga risker i trafiken. Via en digital plattform analyseras hur man kör, den som är intresserad kan direkt påverka sin premie genom att köra ännu smartare. Varje biltur redovisas i detalj och kunden betalar bara för exakt antal körda mil.
– Här handlar det om att få fram ett digitalt DNA på varje förare så att alla ska få en så rättvis försäkring som möjligt, säger Enerfys grundare Sten Forseke.

Enligt undersökningen är de yngsta förarna mest benägna att förändra sin körstil, över hälften av de tillfrågade ungdomarna mellan 18 och 25 år säger att de skulle ändra sitt körbeteende om de hade en bilförsäkring som belönade det.
– Detta visar att folk i dag, främst ungdomar, är väldigt positivt inställda till att förändra sitt beteende inom bilkörning för att köra säkrare och för att gynna miljön. Många visar en högre ambition att köra smartare om det finns incitament för det i bilförsäkringen, säger Anna Beatus, Insight Director på GFK Norm som tagit fram undersökningen på uppdrag av Greater Than.

Beräkna ditt pris för en billigare bilförsäkring

DELA DEN HÄR ARTIKELN

Jag vill bli kontaktad med prisförslag för bilförsäkring

E-post*

Telefonnummer

Reg. nr

Läs vidare