Ha koll på dina anställda – Företagsförsäkringen med elektronisk körjournal

foretagsbil

Ha koll på dina anställda –
Företagsförsäkringen med elektronisk körjournal

Vill du veta hur dina anställda representerar företaget på vägarna? Behöver företaget spara pengar? Vad du än behöver är Enerfys nya företagsförsäkring med inbyggd körjournal svaret på det du söker!

Nu har den digitala bilförsäkringen Enerfy – Försäkring med Moderna lanserats för företag. Med den kan företag teckna en bilförsäkring på sina företagsbilar och betala för hur varje bil körs. Företagsförsäkringen har dessutom integrerade tjänster, som elektronisk körjournal, som uppfyller Skatteverkets krav och gör att du kan ha koll på dina anställda när de kör med företagsbilarna.

Få full kontroll med en elektronisk körjournal

Med Enerfys elektroniska körjournal, som finns som tilläggstjänst i den nya företagsförsäkringen, finns körjournalen i en app som registrerar alla körningar som görs med en företagsbil och man slipper dokumentera varje resa. Resorna registreras för alla bilar och samlas i ett webbverktyg där du får full kontroll på var bilarna körs och på vilket sätt de körs av dina anställda.

Enerfys elektroniska körjournal uppfyller alla krav som Skatteverket har på en körjournal.
– Det är väldigt smidigt. Du behöver bara ha telefonen med dig när du kör så registreras alla körningar direkt i appen, och många gånger behöver du inte ens fylla i resans syfte eftersom vår elektroniska körjournal kommer ihåg det åt dig, säger försäkringsförmedlaren Enerfys marknadschef Jimmy Palmqvist.

Förbättra de anställdas körsätt med en företagsförsäkring

Utöver en elektronisk körjournal är Enerfys nya företagsförsäkring även smart då försäkringen utgår från förarens körsätt. Den är perfekt för dig som vill kontrollera och veta hur företagsbilarna körs ute på vägarna. Med Enerfys företagsförsäkring registreras körningarna, precis som med den elektroniska körjournalen, men i ett försäkringssyfte. Körningarna analyseras separat, där föraren sedan får en premie utifrån hur bra hen har kört med företagsbilen. Kör föraren på ett typiskt bra sätt blir det en billig premie för den resan, och kör föraren sämre blir det istället en dyrare premie. Alla resor finns tillgängliga och kan rapporteras till en ansvarig chef eller administratör på varje företag som där kan se hur förarna beter sig på vägarna med företagets bilar.

Eftersom försäkringen blir billigare när föraren kör bra så kommer de anställda att börja köra bättre med Enerfys företagsförsäkring. Att förarna kör bra är inte bara bra för att hålla nere kostnaderna för din företagsförsäkring, utan det är också bra för företagsbilen.
– Många sparar pengar på vår försäkring eftersom deras förare börjar köra bättre, och ju bättre de kör desto miljövänligare kör de och då sparar man pengar på bränsle, du sliter inte lika mycket på företagsbilen och bilen får mindre skador, säger Jimmy Palmqvist.

Beräkna pris för företagsförsäkring

Intresserad av vår försäkring för företag? Kontakta oss!

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ämnesrad

Ditt meddelande

Bifoga fil

företag bild

Läs vidare