Anmäl skada

Välj vilken typ av skada som du vill anmäla nedan och följ instruktionerna. Det är Moderna Försäkringar, som är försäkringsgivare för Enerfy, som kommer att kontakta dig gällande ditt skadeärende. Är ärendet akut? Ring 0200 – 213 213
Välj den typ av skada som du som du vill anmäla nedan och följ instruktionerna:
Djurkollision
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du råkat ut för en djurkollision?
Tänk på att vid kollision med större djur såsom älg, rådjur, hjort m.fl. samt med tamboskap ska du alltid göra en anmälan till markägaren samt till polisen. Är det ett tamdjur skall du också försöka kontakta ägaren till djuret.

Vad ska jag göra?
1. Anmäl skadan Online eller via Enerfyappen snarast möjligt.
2. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad.
3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Parkeringsskada
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du fått en parkeringsskada?
Från ersättningen görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte godkänns som parkeringsskada kan du ändå få ersättning om du valt helförsäkring som omfattning till din bilförsäkring, dock med avdrag för din självrisk.

Vad ska jag göra?
1. Har din bil blivit skadad av ett annat okänt motorfordon måste du göra en polisanmälan.
2. Kontakta oss på 0200-213 213 och anmäl skadan.
3. Därefter vänder du dig till närmaste verkstad för besiktning.
4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Denna möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din egen bilförsäkring utan grundas på en särskild bestämmelse i trafikskadelagen. För att få ut ersättning som parkeringsskada måste du som skadelidande kunna visa att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan skedde när din bil stod parkerad. Ta gärna själv fotografier av skadorna innan bilen flyttas från olycksplatsen, exempelvis med din mobiltelefon.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Singelolycka
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du drabbats av en singelolycka?
En singelskada innebär att endast ditt fordon varit inblandat i en olycka, d.v.s. motsatsen till krock/kollision med ett annat fordon. För att få ersättning av din bilförsäkring krävs det att du har en helförsäkring.

Vad ska jag göra?
1. Anmäl skadan online eller via Enerfyappen. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
2. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor (www.mrf.se) för att hitta en verkstad nära dig.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Inbrott och stöld i bil
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du drabbats av inbrott eller stöld i din bil?
Beroende på omständigheterna i ärendet kan ersättningen för varje kund se annorlunda ut. Alla kunder som är försäkrade hos oss får ersättning, efter huruvida skadehändelsen omfattas av försäkringen, vid inbrott eller stöld i bilen.

Vad ska jag göra?
1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan (stöldanmälan).
2. Anmäl skadan och all stulen egendom till oss Online eller via Enerfyappen.
3. Om din bil är i kördugligt skick kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Stöld av fordon
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du fått ditt fordon stulet?
Beroende på omständigheterna i ärendet kan ersättningen för varje kund se annorlunda ut. Alla kunder som är försäkrade hos oss får ersättning, efter huruvida skadehändelsen omfattas av försäkringen, vid stöld av fordon.

Vad ska jag göra?
1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan (stöldanmälan).
2. Anmäl skadan Online eller via Enerfyappen. Det är extra viktigt att du snabbt kontaktar oss om bilen är stulen och inte har hittats.
3. Om din bil är i kördugligt skick kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Brandskada
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du fått en brandskada?
Beroende på omständigheterna i ärendet kan ersättningen för varje kund se annorlunda ut. Alla kunder som är försäkrade hos oss får ersättning, efter huruvida skadehändelsen omfattas av försäkringen, vid brandskada.

Vad ska jag göra?
1. Gör skadeanmälan Online eller via Enerfyappen. Om din bil är i kördugligt skick kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
2. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Maskinskada
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du fått en maskinskada?
Beroende på omständigheterna i ärendet kan ersättningen för varje kund se annorlunda ut. Alla kunder som är försäkrade hos oss får ersättning, efter huruvida skadehändelsen omfattas av försäkringen, vid maskinskada.

Vad ska jag göra?
1. Gör din skadeanmälan Online eller via Enerfyappen.
2. Om din bil är i kördugligt skick kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Kollision/krock
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har du krockat med ett annat fordon?
1. Fyll i och skicka in skadeanmälan Online eller via Enerfyappen. Det är viktigt att du tydligt och ingående beskriver skadehändelsen samt de som drabbats. Notera namn på eventuella vittnen och registreringsnummer på inblandade fordon.
2. Fyll i det andra fordonets förare uppgifter.
3. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-213 213.
4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Används MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Skadegörelse
Anmäl din skada
Klicka här för att anmäla din skada online

Har bilen blivit utsatt för skadegörelse?
Beroende på omständigheterna i ärendet kan ersättningen för varje kund se annorlunda ut. Alla kunder som är helförsäkrade hos oss får ersättning, efter huruvida skadehändelsen omfattas av försäkringen, vid skadegörelse.

Vad ska jag göra?
1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
2. Anmäl skadan till oss genom att anmäla skadan Online eller via Enerfyappen. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på: 0200-213 213.
3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Glasskada
Har bilen råkat ut för en glasskada?
Beroende på omständigheterna i ärendet kan ersättningen för varje kund se annorlunda ut. Alla kunder som är försäkrade hos oss får ersättning, efter huruvida skadehändelsen omfattas av försäkringen, vid glasskada.

Täck över det skadade området så att smuts och fukt inte tränger in i glaset - det kan orsaka sprickbildning. Täck över skadan med vanlig genomskinlig tejp för bästa skydd tills du lämnar in bilen för reparation av glaset. Vid glasskada fyller du inte i någon blankett, utan dokumentationen av skadan hanteras av den verkstad som reparerar den.

Ta tag i den retliga skadan direkt
Stenskottet kan nämligen utveckla sig till en spricka, särskilt när vädret är omväxlande kallt och varmt. Hinner stenskottet växa till en spricka kan det innebära att du måste byta hela vindrutan. Men det är enkelt att låta reparera ett stenskott på vindrutan och det är dessutom både miljövänligt och ekonomiskt.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Bärgning
Behöver du bärgning?
Beroende på omständigheterna i ärendet kan ersättningen för varje kund se annorlunda ut. Alla kunder som är försäkrade hos oss får ersättning, efter huruvida skadehändelsen omfattas av försäkringen, vid bärgning.

Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0200 - 213 213. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Motorstopp
Har du fått motorstopp?
Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0200 - 213 213. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Övrig skada
Övrig skada
Om du råkat ut för en skada som du inte hittar någon information kring, men som du tror kan ersättas av din bilförsäkring ber vi dig att kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta oss
Ring oss gärna om du har frågor.
Telefon: 0200-213 213 (från utlandet ringer du 00 46 8 562 00 606)
E-post: bilskador@modernaforsakringar.se
Telefon Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500

När du anmäler skada

Enerfy Anmäl skada
1. Anmäl skadan
Anmäl skadan på enerfy.se.
Enerfy skadeanmälan
2. Snabb bekräftelse
Ditt ärende handläggs av Moderna Försäkringar.
Skadan behandlas
3. Skadan behandlas
Självrisk betalas vid hämtning.
call
Akut journummer

0200-213 213

Frågor vid skada

Vi arbetar alltid för att svara dig så fort som möjligt efter rapporterad skada, oavsett storlek. Beroende på vad du rapporterar för skada eller olycka kan dock svarstiden ta olika lång tid.
Skadehanteringen är ett samarbete mellan Enerfy och Moderna Försäkringar. Moderna Försäkringar hanterar och handlägger din skadeärende, men Enerfy finns alltid här för dig! Med Moderna som etablerat försäkringsbolag kan vi tillsammans garantera dig en trygg och säker handläggningsprocess.
Vi erbjuder dig en hel- eller halvförsäkring. Försäkringen täcker skador för dig, dina medpassagerare och bilen, beroende på vilken försäkring din bil behöver.

Läs mer här om vad försäkringen täcker.

Då förser vi dig med en hyrbil under tiden som din bil är inlämnad på verkstad.

Om din bil behöver repareras, täcks av försäkringen, och inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med upp till 75 %. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 100 kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar.